MANOS UNIDAS 2020 - CAMPAÑA CONTRA A FAME - Contaxia solidariedade para acabar coa fame

Sufrimos unha pandemia que nos fixo dubidar de cousas que, talvez, criamos aseguradas: a nosa saúde, o noso estilo de vida e unha existencia máis ou menos cómoda. Esta experiencia permitiunos ser conscientes dalgunhas cousas importantes:
- Vivimos nun mundo global, interconectado, onde unha enfermidade pode chegar dun extremo a outro do mundo en días, e non só iso, o mesmo pasa coa contaminación, as crises económicas ou os fenómenos climatolóxicos extremos...
- Pero tamén sucede co positivo, o que nos axuda a crecer como sociedade, como a solidariedade. Dependemos uns doutros e debemos ser conscientes do noso papel como cidadáns e cidadás do mundo. A PANDEMIA DA POBREZA E A FAME Que é unha pandemia? Aínda que non é unha enfermidade, pero seguindo a metáfora que aparece no vídeo: A pobreza ten características de pandemia?, por que? Que manifestacións da pobreza aparecen no vídeo?

O noso modelo de desenvolvemento O modelo de desenvolvemento impulsa o crecemento económico, pero esta riqueza que se xera non axuda a combater a pobreza senón a crear máis desigualdade.

Cambio climático, fame e pobreza

O vídeo dinos que o cambio climático pode agravar aínda máis os efectos da pobreza: que problemas aparecen? Ocórrensevos outros?

- Analiza as consecuencias que o cambio climático ten sobre o incremento da fame e a pobreza apoiándoche nas seguintes infografías. Reflexiona sobre iso.

http://gestion.manosunidas.org/Repositorio/Educacion/Materiales/00/03/000379/Infografias_5-8_cas.pdf


OS DEREITOS HUMANOS
A pobreza é tamén un ataque contra os dereitos das persoas. Mans Unidas traballa xunto aos seus socios locais para facer efectivos moitos destes dereitos: Cales aparecen no vídeo? A VACINA DA SOLIDARIEDADE As enfermidades cúranse con medicamentos e vacinas. Para “curar” a pobreza, as persoas temos un papel crave. Cales son as dúas liñas de traballo de Mans Unidas? Como cidadáns e cidadás, de que maneira podemos apoiar os proxectos de desenvolvemento? De que maneira podemos axudar a sensibilizar na nosa sociedade?

Como di o vídeo, todos somos necesarios neste labor, debemos deixarnos contaxiar de solidariedade. Necesítase a colaboración de moitas persoas, cada unha segundo as súas posibilidades. O elemento que desencadea esa axuda é a solidariedade que actúa como vacúa fronte á indiferenza.

Le o seguinte texto e reflexiona sobre a importancia que todas as persoas temos á hora de conseguir o ben común. A máquina de escribir Pensaches niso?

Xstx txclado no tixnx dxfxctos, sólo una txcla qux no quixrx hacxr su función. Las rxstantxs txclas funcionan muy bixn, pxro xsta única txcla, qux comxtx xrrorxs, provoca una sxria difxrxncia xn xl txxto, ¿no tx parxcx?

Así puxs, tú podrías dxcirtx qux sólo xrxs una unidad y qux xsto hacx qux no haya ninguna difxrxncia xntrx si coopxras o no con los dxmás. Sin xmbargo, xsta manxra tuya dx vxr las cosas xs xrrónxa: los dxmás tx nxcxsitamos porqux contamos contigo.

La próxima vxz qux pixnsxs qux tú no xrxs importantx o qux cualquixr otro (sxr humano, animal, país...) tampoco lo xs, acuxrdatx dx xstx txclado.

Y más aún, %mag%natx qux hay dos txclas qux func%onan mal... ¿y qux d%r%&s s% fuxr&n trxs? ¿y s% f$xr&n c$&tro?”.

Todas as persoas somos unha peza clave na cadea da solidariedade e a educación para o desenvolvemento.


A final de 2018, 70,8 millóns de persoas víronse desprazadas debido á persecución, os conflitos, a violencia ou as violacións aos dereitos humanos. (Cfr. Tendencias Globais. Desprazamento forzado en 2018. ACNUR 12 de xuño 2019)

Vídeo “Uganda, un paseo por la miseria en Kampala. Canal Sur TV e Manos Unidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1_LpUxu28A

As persoas non temos as mesmas oportunidades. Sabes por que?

REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS  

1. Test de comportamentos Xesús convídanos a transformar o mundo, empezando pola nosa contorna máis próxima. A ver como pos en práctica o Evanxeo. Que fas? , Que non fas? 2. Unha responsabilidade todos 

Que sabes do Ben Común?

“Conxunto de condicións da vida social que permiten aos grupos e a cada un dos seus membros conseguir máis plena e facilmente a súa propia perfección” (Gaudium et Spes, n. 26). 

-       Cales cres que son esas condicións? (Choiva de ideas)
A procura do ben común nace da dignidade da persoa; é un deber de todos, cada un segundo as súas capacidades. 

Pensa e anota que responsabilidade tes ti respecto do ben común. 

3. Participación e compromiso co el ben común 

“E podemos mirar a tantos compañeiros de viaxe que son exemplares, pois, ante o medo, reaccionaron dando a propia vida. É a forza operante do Espírito derramada e plasmada en valentes e xenerosas entregas. É a vida do Espírito capaz de rescatar, valorar e mostrar como nosas vidas están tecidas e sostidas por persoas comúns — correntemente esquecidas— que non aparecen en portadas de diarios e de revistas, nin nas grandes pasarelas do último show pero, sen dúbida, están a escribir hoxe os acontecementos decisivos da nosa historia: médicos, enfermeiros e enfermeiras, encargados de repoñer os produtos nos supermercados, limpadoras, coidadoras, transportistas, forzas de seguridade, voluntarios, sacerdotes, relixiosas e tantos pero tantos outros que comprenderon que ninguén se salva só. Fronte ao sufrimento, onde se mide o verdadeiro desenvolvemento dos nosos pobos, descubrimos e experimentamos a oración sacerdotal de Xesús: «Que todos sexan un» (Homilía do papa Francisco el 20-03-2020). 

-       Quen che inspirou para facer o ben durante a pandemia? 

-       Agradece a quen che axudou. 

Coa pandemia da Covid-19 aprendemos que xuntos podemos lograr cousas boas. O Estado, a sociedade civil e cada cidadán, teñen que asumir a súa responsabilidade para alcanzar este ben común.

-       De que se ten que preocupar cada un?

-       E ti, en concreto, que podes facer? 

QUE TODOS POIDAMOS GOZAR DO QUE XUNTOS CONSTRUÍMOS 

page7image8556864

 

4. Un conto para profundar 

Cóntoche un segredo? Hai unha illa no Pacífico moi, moi especial. Os seus habitantes utilizan a maxia para o ben común. Uns fan chover para que crezan as colleitas e sacan o sol cando fai falta calor. Outros curan, coa súa maxia, aos enfermos e aos animais. Outros a dedican a crear libros e obras de teatro para entreter ao resto. Tamén saben feitizos que fan felices aos demais, por iso non verás a ninguén triste na illa. 

Extracto de “O máxico secreto” (www.elportaldelhombre.com) 

-       Se tiveses maxia para que a usarías?

-       Na vida real, pódense conseguir sen maxia as mesmas cousas que os habitantes da illa? Pon exemplos.

-       Non temos maxia, pero temos capacidades e habilidades parecidas aos habitantes da illa.Podes nomear algunhas túas?

-       Se poñemos as nosas capacidades ao servizo dos demais,  cres que poderemos vivir felices como na illa? 

COMPROMETÉMONOS (Actuar para transformar) 

Ser muller non é fácil en Burkina Faso. A pesar dos esforzos de gobernos e institucións, a discriminación da muller é aínda unha constante nalgunhas sociedades, onde o peso das tradicións pode máis que a lei. As mulleres son consideradas cidadás de segunda, discriminadas ata na toma de decisións que afectan ás súas propias vidas. 

A educación das mulleres é fundamental para poñer fin á discriminación. Unha muller formada saberá reclamar os seus dereitos, enfrontarse á desigualdade e á marxinación. Unha muller educada será unha muller segura, independente e con voz

O principal obxectivo do centro que, con apoio de Mans Unidas, crearon as Relixiosas en 1991, é a formación. Desde entón, centos de nenas e mozas deixaron as aulas coa formación suficiente para poder tomar as rendas do seu destino en igualdade cos homes. 

https://www.manosunidas.org/noticia/mi-opcion-vida-es-trabajar-mujer-burkina-faso

ORACIÓN


Xesús, Señor da historia, necesitámoste. 

Queremos ser o teu pobo,
un pobo cuxa identidade sexa a paixón pola verdade 

e o compromiso polo ben común, 

que nos convida a ter en conta 

as necesidades de todos os nosos irmáns 

e non soamente as nosas.
Dános a valentía e a liberdade dos fillos de Deus 

para buscar desinteresadamente o ben común 

e amar a todos sen excluír a ninguén, 

privilexiando aos pobres e perdoando aos que nos ofenden,
desterrando o odio e construíndo a paz.
Concédenos a sabedoría do diálogo 

e a alegría da esperanza que non defrauda, 

recoñecendo con apertura e tolerancia 

o que hai de bo e verdadeiro en opinións distintas ás nosas.
Amén. 

FIESTA DE LA VIRGEN MILAGROSA 2019


El 27 de noviembre la Familia Vicenciana celebra la solemnidad de María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, el 28 de noviembre Santa Catalina Labouré, y el 29 de noviembre la Fundación de las Hijas de la Caridad.

    Santa Catalina Laboure y las apariciones

Documental sobre Santa Catalina Labouré y las apariciones en tres partes:
Parte 1 (10 min):

Cuestiones para comentar el video:

                  -  Santa Catalina tiene desde pequeña gran devoción a la Virgen María ¿Qué recuerdos tenemos de nuestra infancia de la Virgen?
                  -  A Santa Catalina ¿le costó ser hija de la caridad o lo tuvo fácil? ¿por qué? En nuestra vida ¿Qué hemos perseguido con tanta perseverancia?
                  -  ¿Qué acontecimientos extraordinario vivió Santa Catalina?
                  -  El narrador nos dice: “Dios nos hace salir de nuestros sueños, pero ¿Respondemos a su llamada?”
                   
      Parte 2 (9 min) 
        https://www.youtube.com/watch?v=qtgFsOkbx7Y

         MILAGROSA Y SANTA CATALINA PARTE 2
                                    Comentamos
:
                  -  Dios le da a Santa Catalina una misión a través de la Virgen, ¿Cuál es mi misión?
                  -  María señala el altar y el sagrario como el sitio a donde debemos acudir ante las dificultades de la vida ¿Acudimos al altar y al sagrario en esos momentos? ¿Qué hacemos?
                  -  María lleva a la humanidad en sus manos, representada por la bola del mundo ¿Escuchamos la llamada de Dios y nos acercamos a cada hombre para darles motivos de esperanza o como nos acercamos a nuestros hermanos?
                  -  La luz de los anillos son las gracias que la Virgen concede a quien las piden con devoción ¿Acudimos a la virgen?


Parte 3 (11 min) 
MILAGROSA Y SANTA CATALINA PARTE 3
Comentamos
:
                  -  La medalla se difunde y concede muchas gracias ¿Tenemos alguna experiencia personal?
                  -  La vida de Santa Catalina fue sencilla y discreta “vivir, servir y orar” ¿Qué aprendemos hoy de su ejemplo para aplicar a nuestras vidas?

ACTIVIDADES:
Colorear una Milagrosa DINA3 por grupo e colocar peticións nos raios e  accións grazas no resto do papel